IV Forum Jednostek Pomocy Społecznej

IV Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Na zaproszenie Pani Małgorzaty Gryszkowskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektor oraz pracownicy socjalni OPS uczestniczyli w IV Forum Jednostek Pomocy Społecznej. To doroczne spotkanie z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Gołdapi jest okazją do spotkania służb społecznych naszego powiatu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Jak zawsze nasz Ośrodek został doceniony przez Pana Andrzeja Ciołka Starostę Gołdapskiego – na ręce dyrektora OPS złożono podziękowanie za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

20141125_070105

24.11.2014-018

24.11.2014-049

24.11.2014-119

Zdjęcia: Alicja Tynecka