[accordion]

[pane title=”Co to jest Interwencja kryzysowa?” start=open]

Interwencja kryzysowa to działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

[/pane]

[pane title=”Dokumenty do pobrania”]

Podstawa prawna: 

[/pane]

[/accordion]