Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

kategoria: Aktualności, Informacje o naborze | 0

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

informuje o wyniku naboru na stanowisko:

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Charkiewicz zam. Gołdap.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Charkiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowisku. Z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała największa liczbę punktów.

Gołdap, 13 kwietnia 2016r.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Iwona Wasilewska