Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

kategoria: Aktualności | 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na stanowisko: Referent w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Helena Bogna Stawińska, zam. Gołdap.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Helena Bogna Stawińska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowisku. W postępowaniu rekrutacyjnym uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

Gołdap, 16 sierpnia 2013r.