Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na 2 stanowiska: asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowiska zostały wybrane:

Pani Sylwia Koszykowska, zam. Gołdap

Pani Teresa Miszkiel, zam. Gołdap

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Koszykowska oraz Pani Teresa Miszkiel spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazały się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowiskach.

Gołdap, 05 czerwca 2013r.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska