Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych

kategoria: Aktualności | 0

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

informuje o wyniku naboru na stanowisko:

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Grzeszczak, zam. Gołdap.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Grzeszczak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym niezbędnym do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska