Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na stanowisko: koordynator projektu systemowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko osoby biorące udział w procesie rekrutacji nie spełniły wymagań niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku. W związku z tym nie wyłoniono kandydata na stanowisko koordynatora projektu systemowego.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

Gołdap, 16 stycznia 2014r.