Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OPS.023.3.2019

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OPS.023.3.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, jako Jednostka Realizująca Projekt w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap,  zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr nr OPS.023.3.2019, dotyczącego wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem oraz coachem, realizowanego w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr  RPWM.11.01.01-28-0031/18, dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020, ponieważ w  treści zapytania ofertowego omyłkowo wpisano błędny adres e-mail.

Uniewaz 3

Inf. uniewaz 3