Informacja nt. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Informacja nt. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 2 września 2013r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2013/2014.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń następi do dnia 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie wypłata świadczeń nastąpi w miesiącu grudniu.

Wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jaćwieskiej 9 (pokój Nr 17) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800– 1400.

Jednocześnie przypominamy o konieczności składania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014.