INFORMACJA W ZWIĄZKU Z GWAŁTOWNYM ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19

informacja Fit

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Punkt Indywidualnego Wsparcia II 2020r.

PIW – FiT – luty 2020

PiW – FiT – Marzec 2020

Zmiana harmonogramu doradztwo zawodowe:

Zmiana harmonogram usług z doradztwa zawodowego FIT 2020

Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne 2020r.

Doradztwo zawodowe 2020

Punkt Indywidualnego Wsparcia I 2020

PIW styczeń 2020

Punkt Indywidualnego Wsparcia XII 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia FT XII 2019

Harmonogram język rosyjski

harmonogram język rosyjski

Harmonogram język niemiecki

 harmonogram język niemiecki

Harmonogram język angielski III Grupa

III grupa harmonogram język angielski

Harmonogram języka angielskiego Grupa II

II grupa harmonogram język angielski

Harmonogram kurs języka angielskiego Grupa I

I grupa harmonogram język angielski

Harmonogram kurs „Konserwator terenów zielonych” na okres od 13.11.2019r. do 29.11.2019r.

Harmonogram konserwator terenów zielonych

Harmonogram szkolenia „Masażysta” na okres 04.11.2019-17.11.2019r.

 harmonogram masażysta

Punkt Indywidualnego Wparcia Listopad 2019r.

FIT listopad 2019

Harmonogram szkolenia „Wizaż i stylizacja” na okres 11.10.2019-26.10.2019 poniżej:

Harmonogram wizaż

Indywidualny Punkt Wsparcia – październik 2019r., miejsce świadczenia wsparcia: Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1

FIT Październik 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o zamieszczeniu Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, dokumenty dotyczące postępowania dostępne są poniżej w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 1 – Masażysta

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 2 – Kurs wizażu i stylizacji

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 3 – Konserwator terenów zielonych

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 4 – Kursy językowe

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a – Wyposażenie kuferków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 – Wykaz usług

Indywidualny Punkt Wsparcia: Miejsce świadczenia wsparcia Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 1

Indywidualny Punkt Wsparcia Fachowość i taktyka IX 2019

Indywidualny Punkt Wsparcia VIII FT

Zadanie 1 – harmonogramy wsparcia:

Harmonogram indywidualne psycholog czerwiec 2019   miejsce wsparcia OPS Gołdap

Harmonogram indywidualne doradca zawodowy czerwiec 2019 miejsce wsparcia Dom Kultury Gołdap, Krótka 1

Zadanie 2 – harmonogramy wsparcia

Harmonogram grupowe spotkania czerwiec 2019 miejsce wparcia Dom Kultury Gołdap, Krótka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne w linkach poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Regulamin rekrutacji