Dzień Otwartych Drzwi w OPS w Gołdapi (01.12.2018r.)

Dzień Otwartych Drzwi w OPS w Gołdapi (01.12.2018r.)

W ramach tegorocznej kampanii „Biała wstążka” dnia 1 grudnia 2018r. odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi. W godzinach 09.00-11.00 odbędzie się dyżur członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (OPS, Policja). W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w kampanię, razem możemy więcej.

Mówmy STOP PRZEMOCY bądźmy bardziej wrażliwi na krzywdzonych, pomagajmy tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.