Dialog Motywujący

Dialog Motywujący

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

27 lutego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi Pan Robert Ćwikowski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla” z Białegostoku, prowadził warsztaty dotyczące Dialogu Motywującego. Dialog Motywujący jest to „oparta na współpracy i skoncentrowana na osobie forma prowadzenia rozmowy, służąca wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany”. Pierwotnie metoda ta powstała, aby zwiększyć skuteczność leczenia uzależnień. W miarę jej rozwoju, okazało się, że sprawdza się w wielu dziedzinach, jak np:
– w psychologii zdrowia – jako sposób motywowania do zmiany diety,
– w trakcie psychoterapii – jako sposób pracy z oporem Klienta,
– w profilaktyce – w pracy z nastolatkami – aby nie podnosić poziomu naturalnego w tym wieku buntu i móc skutecznie przekazywać ważne treści.

W warsztacie uczestniczyli pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny.

Serdecznie dziękujemy Panu Robertowi Ćwikowskiemu za przekazanie cennej wiedzy i zapraszamy częściej!

DSC_0121 — kopia