Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy (możliwość negocjacji wymiaru etatu). Planowane podjęcie zatrudnienia 01.08.2022 r.

kategoria: Aktualności | 0

Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy psychologa. Wymagania … Przeczytaj całość

„ŻYCIE ZACZYNA SIĘ TAM GZIE KOŃCZY SIĘ LĘK”

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zakończył warsztaty p.n. „Depresja wśród nastolatków”, prowadzone przez psychologa – Panią Agnieszkę Zarzycką. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 i 8. Warsztaty odbyły się w ramach Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, … Przeczytaj całość

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Psycholog w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane podjęcie zatrudnienia 01.08.2022 r.

kategoria: Aktualności | 0

Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy psychologa. Wymagania … Przeczytaj całość

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast