„Biała Wstążka” – Otwarte Drzwi 03.12.2016r.

„Biała Wstążka” – Otwarte Drzwi 03.12.2016r.

W sobotę 3 grudnia 2016r. w ramach kampanii „Biała Wstążka” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w godzinach od 10.00 do 12.00 odbędą się OTWARTE DRZWI.

Osoby doznające przemocy będą mogły spotkać się z członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego: psychologiem, pracownik socjalny i funkcjonariusz Policji.

Miejsce: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI, UL. JAĆWIESKA 9, POKÓJ NR 2

ZAPRASZAMY

wstążka