Biała Wstążeczka

Biała Wstążeczka

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W najbliższą sobotę 7 grudnia w ramach Kampanii Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet Biała Wstążeczka w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach 10.00 – 14.00 odbędą się OTWARTE DRZWI.

Osoby doznające przemocy będą mogły

  • spotkać się z członkami zespołu interdyscyplinarnego (pracownik socjalny, funkcjonariusz policji, asystent rodziny),
  • skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego.

Zapraszamy

SOBOTA, 7 GRUDNIA, W GODZINACH 10.00 – 14.00 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI, UL. JAĆWIESKA 9