Asystent rodziny, kto to taki?

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny.

Wiele rodzin, z naszego miasta i gminy, znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Z myślą o nich stworzono nowy zawód – asystenta rodziny. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi pracuje dwóch asystentów, którzy wspierają swoich podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza, jeśli dotyczą one opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny, powinien być przyjacielem rodziny, kimś kto nie „wiecznie krytykuje”, tylko stara się zobaczyć coś pozytywnego w kliencie. Stara się dostrzegać ukryty potencjał i nie skupia się na deficytach podopiecznego.

Asystent w czasie wspólnych działań z członkami rodziny pomaga w codziennej organizacji dnia, pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, opiekować się i wychowywać dzieci. Doradza jak zarządzać budżetem domowym. Informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka, a także wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji. Motywuje do  podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Mamy nadzieję, że nasza praca pozwoli odzyskać przez osoby przyjmujące pomoc, kontrolę nad własnym życiem. Umożliwi im bycie samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby ich dzieci czuły się  bezpieczne i mogły prawidłowo się rozwijać.

INFORMACJA DLA RODZIN

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie asystenta rodziny to poproś o pomoc swojego pracownika socjalnego. Zgodnie z ustawą, to właśnie pracownik socjalny wnioskuje o przydział asystenta.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

  1. pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
  2. doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
  3. pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
  4. pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
  5. doradza jak zarządzać pieniędzmi,
  6. informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  7. wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
  8. wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  9. pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
  10. chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie. Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.