Asystent rodziny – zawód z przyszłością

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Obecna sytuacja ekonomiczna kraju, bezrobocie, a w konsekwencji ubóstwo powodują, że wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Z myślą o nich stworzono nowy zawód – asystent rodziny.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi asystenci rodziny pracują od roku 2011. Obecnie zatrudnionych jest czterech asystentów. Ich wynagrodzenie finansowane jest ze środków zewnętrznych: funduszy ministerialnych oraz funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Asystenci rodziny wspierają swoich podopiecznych w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza, jeśli dotyczą one opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny, powinien być przyjacielem rodziny, kimś kto nie „wiecznie krytykuje”, tylko stara się zobaczyć coś pozytywnego w kliencie. Stara się dostrzegać ukryty potencjał i nie skupia się na deficytach podopiecznego. Asystent spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji.

Najważniejsze w pracy z rodziną jest bezpieczeństwo dzieci. Zdarza się przecież czasem tak, iż zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu i życiu nie tylko dorosłych członków rodziny ale również dzieci. Asystent w czasie wspólnych działań z członkami rodziny pomaga w codziennej organizacji dnia, pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, opiekować się i wychowywać dzieci. Doradza jak zarządzać budżetem domowym. Informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka, a także wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji. Motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Mamy nadzieję, że nasza praca pozwoli odzyskać przez osoby przyjmujące pomoc, kontrolę nad własnym życiem. Umożliwi im bycie samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby ich dzieci czuły się bezpieczne i mogły prawidłowo się rozwijać.

Paulina Brol – asystent rodziny

Sylwia Koszykowska – asystent rodziny