Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

kategoria: Aktualności | 0

Dnia 01 sierpnia 2021 roku w wyniku wybuchu gazu w m. Safronka dach nad głową straciło dziewięć rodzin. To trauma dla właścicieli mieszkań, którzy w jednej chwili utracili dorobek życia. Oprócz mieszkań stracili wszystko co w nich się znajdowało.

Budynek nie należał do gminnych zasobów mieszkaniowych. Mieszkali tam jednak mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny, których samorząd gminny wspiera w możliwie najszerszym zakresie.

Dlatego też jako Wójt czuję ogromną potrzebę inicjowania wszelkich działań, które pozwolą mieszkańcom w pierwszym etapie sfinansować rozbiórkę budynku (wymogi prawa budowlanego) oraz zaopatrzyć się w podstawowe przedmioty codziennego użytku. Być może etapami uda się następnie odtworzyć substancję mieszkaniową.

Możliwości pomocy finansowej gminy są ograniczone i muszą mieścić się w ramach prawnych.

Jest jednak wiara w ludzką życzliwość i dobre serca. Bywały już sytuacje gdzie skoordynowanymi działaniami i zaangażowaniem wielu osób udawało się pomóc osobom potrzebującym. Nasi mieszkańcy również okazywali wówczas solidarność. Teraz sami jej potrzebują.

Bez wsparcia zewnętrznego osób o dużej wrażliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi nie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Potrzeb finansowych i rzeczowych jest bowiem zbyt wiele.

Dlatego też poprzez Fundację NIDA prowadzona będzie zbiórka na rzecz poszkodowanych.

Jestem przekonany, że w Państwa gminie znajdą się osoby, firmy, instytucje, które zareagują na mój apel.

Z góry dziękując i proszę o rozpowszechnienie informacji.

Wpłat można dokonywać na konto:

53 8834 0009 2001 0000 5005 0006 z dopiskiem „Darowizna Safronka”

W kwestii pomocy rzeczowej proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej- tel. 89 626 20 44; 626 20 65; e- maili: gops@janowieckoscielny.info

Dla zobrazowania rozmiaru katastrofy budowlanej załączam zdjęcia.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny
Piotr Rakoczy