Apel „Nasza pomoc może uratować ludzkie życie”

Apel „Nasza pomoc może uratować ludzkie życie”

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Każdy z nas odczuwa skutki nadchodzącej jesienno-zimowej aury. Spadek temperatur oraz coraz krótsze dni najbardziej dotkliwe są jednak dla osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo. Dlatego też zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli – interesujmy się losem takich osób i zadbajmy o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie!

Widząc na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, poinformujmy niezwłocznie o każdej takiej sytuacji właściwe służby. Zgłoszenia przyjmują:

  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
  • Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

Niezwykle ważne w tym czasie jest również stałe monitorowanie środowisk i miejsc, nie nadających się do zamieszkania, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Istotna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Stąd też apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich samotnych, schorowanych i z różnych przyczyn pozbawionych dachu nad głową osób, które w okresie zimy potrzebują szczególnego wsparcia.

Szczególnie istotną rolę w koordynacji działań, zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami zimy, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również bezpłatne infolinie, dzięki którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

infolinie - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego Pobierz plik: docx infolinie – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego