Aktywnym działaniem przeciwko przemocy i bezrobociu

Aktywnym działaniem przeciwko przemocy i bezrobociu

Wraz z nadejściem nowego roku 2015 kończy się dwuletnia, już piąta, edycja projektu systemowego Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Gołdap realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta część projektu przebiegała w dwóch turach – w pierwszej uczestniczyło 31 osób, w drugiej 30, a skierowana była głównie do kobiet w wieku aktywności zawodowej oraz do młodzieży. W zależności od wieku uczestnicy byli przydzieleni do jednej z dwóch grup: Centrum Wspierania Rodziny CWR i Inkubatora Młodych Przedsiębiorczych IMP-uls.

CWR było skierowane do kobiet, które doznały przemocy w rodzinie. Istotą Centrum Wspierania Rodziny było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek oraz zwiększenie ich pewności siebie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywało się poprzez ukończenie jednego z kursów:

  • kurs prawa jazdy kategorii B,
  • kurs komputerowy,
  • kurs języka angielskiego,
  • kurs kasy fiskalnej,
  • kurs kadry i płace.

Odbywały się również spotkania z liderem Klubu Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy, warsztaty pisania cv i listu motywacyjnego oraz grupowe i indywidualne spotkania w ramach doradztwa zawodowego.

Dzięki spotkaniom z fryzjerem i kosmetyczką kobiety nauczyły się, jak pracować nad swoim wyglądem, a spotkania z pielęgniarką środowiskową i dietetykiem nauczyły je prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia. Zdobyta wiedza znacznie podniosła pewność siebie uczestniczek i ich poczucie własnej wartości. Być może najważniejszą, lecz niewymierną zaletą cotygodniowych spotkań w ramach CWR była możliwość spotykania się w gronie kobiet, które mają podobne problemy, dzięki czemu uczestniczki mogły łatwiej znaleźć zrozumienie, wysłuchać się oraz doradzać sobie nawzajem. Innym istotnym elementem Centrum Wspierania Rodziny była „Szkoła dla rodziców” – warsztaty prowadzone przez psychologa i pedagoga, podczas których uczono się, jak efektywnie spędzać czas z dzieckiem i jak zachowywać się wobec dziecka na co dzień.

Koordynatorem działań i pracy z kobietami był psycholog, który m.in. doradzał, jak budować relacje bez przemocy, jak zastępować agresję.

IMP-uls był systemowym wsparciem osób młodych. Łącznie w projekcie udział wzięły 22 osoby w wieku 15-21 lat. Praca psychologa z młodzieżą dzieliła się na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczył poznania siebie, natomiast drugi pobudzał w młodzieży przedsiębiorczość. Osoby z tej grupy skorzystały z doradztwa zawodowego. Starsza młodzież miała możliwość zrobienia prawa jazdy kategorii B, natomiast młodsza ukończyła kurs komputerowy ECDL.

Ciekawym wydarzeniem były wizyty studyjne. W 2013r. młodzież odwiedziła Prostki, natomiast w tym roku grupa udała się do Suwałk. Odwiedzający dowiedzieli się co to jest spółdzielnia socjalna oraz poznali warunki jakie należy spełnić aby ją założyć.

Nieocenioną pomocą dla pracowników OPS-u okazało się zaangażowanie młodzieży z IMP-ulsu w działania m.in. przy festynie „Zdrowa Rodzina” zorganizowanym w ramach XV i XVI Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny. Młodzi ludzie chętnie rozdawali broszurki i ulotki, a także malowali buzie najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy.

Dzięki projektowi Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Gołdap Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi miał możliwość zaoferowania uczestnikom i innym mieszkańcom gminy bezpłatnych porad prawnych, z czego chętnie korzystano.

Projekt ten był odpowiedzią na żywotne potrzeby mieszkańców gminy Gołdap, która, jak wiele innych, boryka się z problemem przemocy w rodzinie oraz problemem dotkliwego bezrobocia. Dzięki działaniom projektowym uczestnicy dowiedzieli się jak niwelować ryzyko zaistnienia zjawiska przemocy w ich rodzinach oraz jak przeciwdziałać własnemu bezrobociu.

Wioletta Adamczak – pracownik socjalny