Co to są Standardy Ochrony Małoletnich?

Materiał, który zawiera zasady i politykę bezpieczeństwa dzieci wraz z wytycznymi działań ochronnych i interwencyjnych podejmowanych przez naszych pracowników w trakcie pracy z dziećmi.

Dlaczego zostały opracowane i przyjęte Standardy Ochrony Małoletnich?

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw nakłada na wszystkie podmioty pracujące z dziećmi obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 lutego 2024 r. czyli do 15 sierpnia 2024 r.

Jakie dobro płynie dla naszych dzieci ze Standardów Ochrony Małoletnich?

Dokument powstał, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom na rzecz, których nasz Ośrodek podejmuje działania. Dzieci mają prawo wiedzieć, w jaki sposób mogą skorzystać ze wsparcia w sytuacjach krzywdzenia. Dzieci mają prawo do bezpieczeństwa, ochrony i dorastania w szacunku.

Co zawiera Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem?

Dokument składa się z kilku części:

–  zasady rekrutacji osób zatrudnionych w naszym Ośrodku,

– zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,

– zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 

Każdy pracownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi mający kontakt z dziećmi jest zobowiązany do utrzymania profesjonalnej relacji z małoletnimi opartej na przestrzeganiu zasad bezpiecznej relacji. Wszystkim nam zależy na dobru i bezpieczeństwu dzieci.


Zarządzenie Nr 5/VII/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie ustalenia Standardów Ochrony Małoletnich.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/VII/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. – Standardy Ochrony Małoletnich OPS Gołdap.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/VII/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. – Wersja skrócona.pdf