Zarządzenie Nr 3/IV/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni 4 czerwca 2021 r. i 24 grudnia 2021 r. wolnymi od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Zarządzenie Nr 3/IV/2021

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 w sprawie ustalenia dni 4 czerwca 2021 r. i 24 grudnia 2021 r.

wolnymi od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

§ 1

Na podstawie art. 12 ust 4 Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 6 maja 2020 r. oraz art. 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2020 poz.1320), zarządzam co następuje:

  1. Dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota),
  2. Dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Skan zarządzenia Nr 3/IV/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 23 kwietnia 2021 r.