Zarządzenie nr 10/VI/2023z dnia 15 czerwca 2023 r.Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:Zastępca Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 15 listopada 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w celu wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2

Wymagania i kwalifikacje jakie powinni spełniać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania wniosków aplikacyjnych zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję w celu wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w składzie:

Imię i nazwiskoStanowisko służboweStanowisko w komisji
Emilia Mor-GórskaDyrektor Ośrodka Pomocy SpołecznejPrzewodnicząca
Agnieszka SzokaStarszy księgowySekretarz Komisji
Michałowska BarbaraStarszy pracownik socjalnyCzłonek
Ewelina BułajewskaKsięgowyCzłonek
Beata KucmanInspektorCzłonek
Helena StawińskaPodinspektorCzłonek

§ 4

Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 2/XI/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 5

Zobowiązuję sekretarza komisji do sporządzenia protokołu i przedstawienia go Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gołdapi

Emilia Mor-Górska