Zapytanie ofertowe OPS.023.1.2019 -dotyczące wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18

Zapytanie ofertowe OPS.023.1.2019 -dotyczące wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18

Zapytanie ofertowe OPS.023.1.2019 -dotyczące wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18

Informacje o ogłoszeniu

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

zapytanie ofertowe

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1183663