Zapraszamy do kolejnych działań w ramach projektu „Decydujmy razem”

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie grupy roboczej projektu w ramach udziału Gminy Gołdap w ogólnopolskim projekcie ,,Decydujmy razem”. Przypomnijmy, że w ramach realizowanych w projekcie działań Radni Rady Miejskiej w Gołdapi przyjęli w formie uchwały 25 czerwca ubiegłego roku opracowany przez grupę roboczą ,,System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Gołdap. Program wspierania rodziny.”

Grupę roboczą stanowią przedstawiciele instytucji oraz organizacji lokalnych działających w sferze pomocy społecznej, kultury i edukacji. Grupa realizuje kolejne pomysły. Tym razem pochyli się nad przygotowaniem koncepcji funkcjonowania w Gminie Gołdap Młodzieżowej Rady Miasta.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi u Pani Justyny Charkiewicz (email: fundusze@goldap.pl, tel. 87 615 60 34). Spotkanie grupy roboczej zaplanowano na 7 listopada 2013r. (tj. czwartek) godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

decydujmy razem logo