Zakończenie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Dobiega końca 6 i ostatni dzień dyżurów specjalistów w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Za nami 43 godziny pracy z osobami pokrzywdzonymi, ale również czas wypełniony wymianą doświadczeń pracowników różnych służb.

Jak już wcześniej wspominaliśmy gospodarze tej akcji Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna zaprosili do współpracy różne jednostki pracujące na rzecz poprawy sytuacji pokrzywdzonego człowieka. Na naszym terenie dyżurowali: pracownicy socjalni OPS i PCPR, terapeuci uzależnień, funkcjonariusze Policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prawnik ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi. W tym roku dyżury specjalistów odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Osoby zgłaszające się prosiły głównie o udzielenie porad prawnych i psychologicznych (tych było najwięcej). W jednym przypadku wszczęto procedurę Niebieskiej karty. Zauważono również, iż przede wszystkim osoby zgłaszające się były dotknięte problemem przemocy domowej (zarówno psychicznej jak i fizycznej).

Kolejny Tydzień Pomocy… już za rok, ale nie czekajmy z rozwiązywaniem swoich problemów przez aż tak długi czas. Codziennie, w godzinach pracy OPS, można skorzystać z nieodpłatnych porad psychologa. Pamiętajmy, nie ma przyzwolenia na przemoc – w żadnej postaci.