Zakończenie Kampanii Biała Wstążeczka

Zakończenie Kampanii Biała Wstążeczka

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument uchwalony 10 grudnia 1948r. W jej pierwszym artykule czytamy: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. Gwarantuje ona równe prawa mężczyzn i kobiet.

Tego samego dnia obchodzimy również Dzień Ochrony Praw Dziecka (w niektórych krajach dzień ten obchodzony jest 20 listopada). Wyciągnijmy pomocną dłoń do dzieci, bo do kogo innego mają się zwrócić jak nie do nas – starszych?

Karta praw dziecka

Mam prawo:

 • nie tylko do egzystencji, ale i do życia, do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością,
 • być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek,
 • oczekiwać szacunku,
 • być sobą, posiadać własną tożsamość,
 • wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym, pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedź,
 • być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania,
 • dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa,
 • nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi,
 • być kochanym takim, jakim jestem pod rozważnym kierownictwem,
 • do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji, do odpowiedzialności za siebie,
 • do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu, do wygrywania,
 • troszczyć się i być przedmiotem troski,
 • wychowywać i być wychowywanym,
 • dawać i otrzymywać,
 • sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy,
 • do wolności,
 • uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

Krótkie wspomnienie tych dwóch, bardzo ważnych dla każdego człowieka, świąt jest zakończeniem obchodzonych dni przeciwdziałania przemocy.

W minioną sobotę 7 grudnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi odbyły się OTWARTE DRZWI. Każdy kto chciał mógł skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa

 • psychologa
 • prawnika
 • funkcjonariusza Policji
 • pracownika socjalnego
 • asystenta rodziny.

Ten dzień był również okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przez specjalistów na co dzień pracujących z osobami doznającymi przemocy i osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy.

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Kontynuacją Karty jest Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Informator wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest do nieodpłatnego pobrania ze strony http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5189,informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w.html