Decydujmy i zadecydujmy. Razem!

Decydujmy i zadecydujmy. Razem!

O partycypacji społecznej, wolności i demokracji – również z perspektywy USA, rozmawialiśmy na wczorajszym forum Decydujmy razem. Sala Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego była wypełniona po brzegi: młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, dorośli, studenci Uniwersytetu III Wieku. Wśród zaproszonych gości był Daniel Hall, Szef Wydziału ds. Polityki Wewnętrznej w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ideą forum było zaciekawienie i zainspirowanie mieszkańców, obudzenie i pobudzenie do mówienia, do słuchania (i słyszenia), do działania. Czy organizatorom się to udało, nie wiadomo – po czynach to poznamy.

Marzeniem osób realizujących projekt jest utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Ostatnie szlify prawne otrzymuje projekt statutu Rady, który następnie trafi do konsultacji społecznych, a potem pod bardzo surowe oczy wszystkich komisji Rady Miejskiej. Zachęcamy do zainteresowania się powstającym dokumentem tym bardziej, iż współtworzyła go młodzież z naszych szkół. Dyskutujmy i debatujmy nad nim, zmieniajmy go i udoskonalajmy – DECYDUJMY I ZADECYDUJMY – RAZEM.