Wypłaty 500+ w Gołdapi

Wypłaty 500+ w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

WAŻNE:

Wypłata świadczeń w miesiącu kwietniu dotyczy osób, które otrzymają decyzję administracyjną przyznającą świadczenie 500+.

Informujemy, że wypłaty świadczeń 500+ w kwietniu 2016r. będą realizowane w następujący sposób:

Wypłata na konta bankowe – 27 kwietnia 2016r.

(dotyczy osób, które zaznaczyły we wniosku sposób wypłaty: konto bankowe i wskazały numer rachunku bankowego)

Wypłata gotówki w kasie OPS:

28 kwietnia 2016r. – osoby, których nazwiska  od A do Ł
29 kwietnia 2016r. – osoby, których nazwiska od M do Ż