Wyjątkowa pomoc dla rodzin w potrzebie!

Wyjątkowa pomoc dla rodzin w potrzebie!

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ogólnopolska akcja SZLACHETNA PACZKA, której pomysłodawcą jest ks. Stryczek z Krakowa, obejmie w tym roku pomocą 17 500 rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W Powiecie Gołdapskim oraz w 570 innych miejscach w Polsce na rzecz rodzin w potrzebie pracuje sztab ludzi. Wolontariusze odwiedzają rodziny w ich domach, by zdiagnozować sytuację i poznać najważniejsze potrzeby.

ks. Piotr Sieradzki

Jak mówi ksiądz Piotr Sieradzki z Parafii NMP „wiele osób ma piękne odruchy niesienia pomocy innym, co jest bardzo cenne. Jednak przy udzielaniu wsparcia trzeba uważać, zawsze trzeba ocenić czy będzie ono skuteczne, czy tylko przyczyni się do pogrążenia danego człowieka, który np. otrzymane pieniądze przeznaczy na alkohol. Mądra pomoc to przede wszystkim taka, która nikomu nie szkodzi. Mądra pomoc powinna przynosić owoce, konkretne efekty, po których możemy ocenić jej wartość. Jest to z jednej strony wskaźnik skuteczności naszej pracy, a z drugiej określa w pewien sposób osobę, która podejmuje się takich działań, do czego odnosi się cytat z Ewangelii „Poznacie ich po owocach” (Ew. Mateusza 7;16)”.

 

 

 

 

Marek Ciak

Dla pastora Marka Ciaka z Gołdapi idea udzielania mądrej pomocy, to „wspieranie tych, których okoliczności życiowe wystawiły na ciężką próbę, a mimo to starają się wyrwać z trudnej sytuacji. Szlachetna paczka to również dar szlachetnych ludzi, którzy mają możliwość pomóc szlachetnym potrzebującym. Jej celem nie jest przyczynianie się do biernej postawy życiowej, ale wspieranie tych, którzy zmagają się ze swym losem. Szczególną wartością, która leży u podstaw przedsięwzięcia Szlachetnej Paczki, jest wzajemna miłość. Ważne jest nie tylko to, co robimy, ale dlaczego to robimy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”. Pielęgnowanie wzajemnej miłości, jako motywacji do wszelkich dobroczynnych działań, jest fundamentem tego przedsięwzięcia”.

Każdy może okazać wyraz miłości do drugiego człowieka i przygotować wyjątkową paczkę, która może stać się impulsem do zmiany życia. Na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl możesz wybrać rodzinę której chcesz pomóc wygrać.