Wyjaśnienia na zapytanie złożone faxem w dniu 25.09.2014r. dotyczące organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa..”

Wyjaśnienia na zapytanie złożone faxem w dniu 25.09.2014r. dotyczące organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa..”

Poniżej zamieszczono wyjaśnienia na zapytanie złożone faxem dotyczące organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”
„http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31383/wyjasnienia-na-zapytanie-zlozone-faxem-dotyczace-organizacji-szkolen-w-ramach-projektu-systemowego-zacznij-od-nowa-aktyw.html