WYGASŁY DECYZJE PRZYZNAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

WYGASŁY DECYZJE PRZYZNAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

kategoria: Aktualności | 0

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń powinny ponownie składać wnioski o przedmiotowe świadczenia.