Artykuł 46 ustawy o pomocy społecznej – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Artykuł 46 ustawy o pomocy społecznej – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Pomoc i wsparcie psychologiczne udzielane jest osobom w obliczu zagrożenia, obciążonym tragedią lub dramatem życiowym, w desperacji, w poczuciu klęski lub załamania się, wyczerpania. Osobom w kryzysie, których udziałem są takie bolesne, doświadczenia, jak np.:

 • śmierć dziecka, śmierć partnera lub ojca rodziny,
 • brak wsparcia rodziny w obliczu tragedii,
 • próby samobójcze lub groźby jej podjęcia przez członka rodziny,
 • samotne macierzyństwo przy nikłych szansach na uzyskanie pracy lub mieszkania,
 • porzucenie przez partnera – jedynego żywiciela i ojca dzieci,
 • uwięzienie ojca rodziny,
 • rujnującymi – własne życie i bliskich – uzależnieniem, przemocą, wspóluzależnieniem od sprawcy przemocy lub osoby uzależnionej,
 • obecność w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie lub upośledzonej umysłowo,
 • odrzucenie społeczne, w związku z chorobą psychiczną itp.,
 • zagrożenie utratą domu rodzinnego przez dzieci z powodu niewydolności i negatywnych postaw rodzicielskich rodziców,
 • zagrożenie utratą praw do opieki nad dziećmi z powodu niskich kompetencji, przy równoczesnej ogromnej więzi emocjonalnej w rodzinie i silnej szczerej woli pracy.

Często bezpośrednim celem pracy psychologa staje się ustabilizowanie psychiczne klienta, na tyle, aby mógł przestać koncentrować się na swoim cierpieniu i aby mógł efektywnie korzystać ze wsparcia asystenta rodziny czy pracownika socjalnego.

Praca psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, prowadzona jest nie tylko w gabinecie, ale gdy jest taka potrzeba, również u klienta w domu. Często psycholog, żeby pomóc w kryzysie – wchodzi do rodziny i pracuje w domu, z całą rodziną, w przezwyciężeniu jej problemów, gdyż niejednokrotnie bez takiej interwencji nie możliwe jest rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji człowieka.

Psycholog, Agnieszka Zarzycka, jest certyfikowanym specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy o charakterze psychoedukacyjnym i aktywizującym oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w szkołach na temat przemocy domowej, rówieśniczej i przemocy seksualnej.

Wsparcie i porady mogą także uzyskać osoby stosujące przemoc. Oferowana jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie czym jest przemoc,
 • uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • opracowanie planu bezpieczeństwa zapobiegającemu użyciu przemocy i siły,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Kontakt z psychologiem celem umówienia spotkania:

 • telefoniczny – 87 615 04 81
 • e-mail – zarzycka@opsgoldap.com.pl