Wolontariuszu! Chcesz Pomóc Seniorowi?

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, poprzez uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.) :

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.

WOLONARIUSZU ZGŁOŚ CHĘĆ POMOCY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI – TEL. 87 615-50-50 LUB NA MAILA: sekretariat@opsgoldap.com.pl

SKONATKTUJEMY SIĘ W CELU POINFOMOWANIA O SZCZEGÓŁACH POMOCY SENIOROM.