Warsztaty profilaktyczne z rodzicami w SP Galwiecie

Warsztaty profilaktyczne z rodzicami w SP Galwiecie

Profilaktyka uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych jest prowadzona w polskich szkołach od blisko 20 lat. Uczestniczą w niej również rodzice. Jednak rynek narkotykowy się zmienia, pojawiają się nowe substancje, trzeba więc aktualizować posiadaną wiedzę.

30 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Galwieciach, rodzice mieli okazję uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych dotyczących używania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy.

Spotkanie przeprowadziła Agnieszka Zarzycka – psycholog w ramach akcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi „Źródłem mojej mocy rodzin wolna od uzależnień i przemocy”.

Podczas zajęć starano się przekonać uczestników, że jednym z istotnych czynników chroniących dzieci przed uzależnieniami jest dobry, pełen szacunku i miłości kontakt z dzieckiem.