Warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum

Warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum

W poniedziałek 8 czerwca 2015r. odbyły się warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzech klas trzecich. Warsztaty profilaktyczne prowadzi Pani Agnieszka Zarzycka psycholog z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Wiedząc jak poważnym zagrożeniem dla młodzieży mogą być uzależnienia od alkoholu, dopalaczy i narkotyków prowadzimy cykliczne działania w postaci warsztatów profilaktycznych.

Nasze działania profilaktyczne wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

DSC_1642 DSC_1643 DSC_1644 DSC_1645 DSC_1646 DSC_1647 DSC_1648 DSC_1649 DSC_1650 DSC_1651  DSC_1653 DSC_1654DSC_1652