Warsztaty profilaktyczne dla dorosłych

Warsztaty profilaktyczne dla dorosłych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza wszystkie chętne dorosłe osoby do wzięcia udziału w warsztatach profilaktycznych na temat wpływu uzależnień na problem przemocy domowej.
Warsztaty poprowadzi pani Agnieszka Zarzycka, psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Terminy: 13.05.2019 r., 20.05.2019 r., 27.05.2019 r., 03.06.2019 r., 10.06.2019 r. Godzina 15:30, pokój nr 17 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (I piętro), ul. Jaćwieska 9.

Warsztaty organizowane są w ramach XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi