Warsztaty dla osób pobierających żywność

Warsztaty dla osób pobierających żywność

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Caritas Diecezji Ełckiej w dniu 17 listopada br zaplanowała przeprowadzenie działań towarzyszących czyli warsztatów, które skierowane są do osób korzystających  z produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Warsztaty mają na celu wzmacnianie samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Program edukacyjny o zdrowym odżywianiu i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ma na celu uświadomienie uczestników o tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa umiejętne gospodarowanie budżetem domowym a przy tym, jak nie marnować żywności. Odbędą się również warsztaty z edukacji ekonomicznej. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu nie marnowania żywności,
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywaniem w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają zasady planowania zakupów spożywczych.
  • będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych
  • zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem produktów, które otrzymują w ramach Podprogramu 2018

Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Warsztaty odbędą się w Parafii pw. Św. Leona i Bonifacego w Gołdapi, ul. Krzywa 4

Miejsce: Parafia pw. Św. Leona i Bonifacego w Gołdapi, ul. Krzywa 4

Warsztaty: 17.11.2018

09.00-12.00  program edukacyjny o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

12.10-15.10  warsztaty kulinarne

Ilość osób/uczestników:  25 osób

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących Podprogram 2018