UWAGA – bardzo ważna informacja

UWAGA – bardzo ważna informacja

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do Nas niepokojącymi sygnałami dotyczącymi osób podających się za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informujemy, że:

1. Każdy pracownik socjalny w czasie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podopiecznego jest wyposażony w legitymację pracownika socjalnego, którą musi okazać na każde wezwanie.

2. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi to:
Jolanta Bartosiewicz, Barbara Michałowska, Elżbieta Zabłocka, Danuta Grabowska, Ewa Łozowicka, Krystyna Konopko, Teresa Szukajt, Aneta Wilicka, Wioletta Adamczak, Małgorzata Buraczewska.

3. Wywiady środowiskowe mogą być przeprowadzane również przez pracowników działu dodatków mieszkaniowych. Pracownik upoważniony do przeprowadzania wywiadu w miejscu zamieszkania podopiecznego jest wyposażony w legitymację pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu, którą musi okazać na każde wezwanie. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi upoważniony do przeprowadzania wywiadów środowiskowych to: Beata Kucman.

4. Pracę w środowisku świadczą również opiekunki. Usługi opiekuńcze przyznawane są tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Przyznanie osobie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje w formie decyzji administracyjnej i jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Po raz pierwszy opiekunka odwiedza podopiecznego w obecności pracownika socjalnego.

5. Asystenci rodziny prowadzą pracę z rodziną w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny jest przydzielany na wniosek pracownika socjalnego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pierwsza wizyta asystenta u rodziny odbywa się zawsze w obecności pracownika socjalnego.