Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020

kategoria: Aktualności | 0

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz Stowarzyszenie Aquila (AQUILA) rozpoczęły realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020, które finansowane jest ze środków UOKiK.

W ramach projektu uruchomiono stronę internetową www.dlakonsumenta.pl, na której m.in.

  1. Udostępniono informacje dotyczące adresów, godzin otwarcia, numerów telefonu oraz e-mail 10 stałych regionalnych ośrodków konsumenckich, które świadczą bezpłatne poradnictwo konsumenckie, a także udzielają wsparcia przy sporządzaniu pism dla konsumentów (w tym pisma procesowe i wnioski ADR).
  2. Zamieszczono wzory podstawowych pism i różnego rodzaju materiały edukacyjne, które będą aktualizowane i uzupełniane w trakcie trwania projektu.
  3. Umieszczono podstawowe informacje gdzie konsumenci mogą uzyskać fachową, bezpłatną pomoc prawną w ramach już istniejącego systemu pomocy konsumenckiej.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony  www.dlakonsumenta.pl oraz do korzystania z bezpłatnych działań projektowych.

Edukacja, budowanie świadomości konsumenckiej, a także możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa to niezwykle ważne narzędzia służące zapobiegniu nadużyciom stosowanym wobec konsumentów, a w szczególności osób starszych.