Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W 2000r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce, na mocy ustawy, dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw.

Po raz kolejny Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna jako gospodarze tej inicjatywy zaprosiły do współdziałania w tym przedsięwzięciu Policję. Akcja ta po raz kolejny będzie realizowana we współpracy z sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi.

Oprócz dyżurów specjalistów w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (w naszym województwie taki ośrodek znajduje się w Elblągu) uruchamiane są tzw. punkty konsultacyjne. Od kilku lat, z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, punkty konsultacyjne, naprzemiennie, były otwierane w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W tym roku, w dniach 25 lutego – 2 marca osoby zainteresowane będą mogły zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, gdzie, w godzinach od 10.00 do 18.00 (sobota 10.00 – 13.00), będą dyżurowali specjaliści:

  1. funkcjonariusz Policji
  2. kurator sądowy
  3. pracownik socjalny OPS lub PCPR
  4. psycholog
  5. terapeuta uzależnień
  6. prawnik.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to co robią, czasami jak twierdzą „dla dobra innych” jest naruszeniem praw drugiej osoby i często wręcz przestępstwem. Możemy się uczyć coraz skuteczniejszych i bardziej etycznych sposobów rozwiązywania problemów i dbania o własne prawa bez naruszania praw innych osób. Dlatego też zachęcamy do indywidualnego kontaktu ze specjalistami.

Szczegółowy harmonogram dyżurów zostanie zamieszczony na lokalnych stronach internetowych w najbliższym czasie.