Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – rok 2016

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – rok 2016

W dniach od 22-27 lutego 2016r. po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Dzień 22 lutego w krajach Unii Europejskiej ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W ramach tygodniowej akcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi przy ulicy Jaćwieskiej 9 będzie uruchomiony punkt informacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w którym specjaliści: funkcjonariusze KPP w Gołdapi, psycholog, terapeuta uzależnień, pracownicy socjalni, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego będą udzielać bezpłatnych porad.

Harmonogram dyżurów specjalistów:

harmonogram dyżurów specjalistów

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dodatkowo będą pełnili dyżury:
22 lutego i 27 lutego 2016r. w godzinach 10.00-14.00 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
23 lutego 2016r. w godzinach: 10.00-14.00 – Świetlica w Kozakach