Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gołdap na lata 2016-2023

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gołdap na lata 2016-2023

kategoria: Aktualności | 0

Wczoraj w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyły się warsztaty służące opracowaniu założeń do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gołdap na lata 2016 – 2023”. Inicjatorem spotkania był Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Iwona Wasilewska. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi jest jednostką odpowiedzialną za koordynację prac nad nową strategią, jednakże zakres tematyczny tego dokumentu wykracza poza zadania z zakresu wsparcia osób i rodzin doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych wymaga kompleksowych i interdyscyplinarnych działań łączących zagadnienia ochrony socjalnej ludności z aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją, opieką zdrowotną, bezpieczeństwem publicznym, mieszkalnictwem oraz polityką rodzinną. Dlatego właśnie udział w spotkaniu wzięli m. in.: radni, sołtysi, seniorzy, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, oświaty, sportu, służby zdrowia, służb mundurowych,Urzędu Pracy, GKRPA, Starostwa Powiatowego.

IMG_7953 IMG_7957 IMG_7961 IMG_7962 IMG_7964 IMG_7965 IMG_7968 IMG_7969