Dotyczy najczęściej osób bezdomnych. Jest to świadczenie niepieniężne należące do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.