Spotkania z młodzieżą

Spotkania z młodzieżą

Już od trzech lat pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi i Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi podejmują wspólne działania na rzecz uczniów, ludzi młodych, stojących na starcie do dorosłego życia.

O tym, że na poważne rozmowy o problemach, o szansach i zagrożeniach, nie jest za wcześnie przekonują informacje typu: „u mojej koleżanki w domu jest źle”, „a taki mały chłopczyk u sąsiadów to często krzyczy i płacze”. Ludzie młodzi bardzo żywo reagują na informacje, wnikliwie obserwują otaczający świat i to co w ludziach młodych bardzo, bardzo ważne NIE MA W NICH PRZYZWOLENIA NA KRZYWDĘ BLIŹNIEGO.

Współpraca obu instytucji trwa kilka lat. Obecnie, można rzec, iż to weszło już w standard pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, każda pierwsza klasa LO uczestniczy w rozmowach z dyrektorem OPS. Kilka miesięcy temu również wszyscy nauczyciele skorzystali ze spotkania informującego o realizacji procedury Niebieska Karta.

Na słowo przemoc reagują pracownicy wielu instytucji: szkół, pomocy społecznej, policji, służby zdrowia oraz członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wspólnie reagują, wspólnie działają i wspólnie pomagają. Obecnie funkcjonujące przepisy prawne powodują, iż nierzadko sprawca przemocy ma wydany przez prokuratora nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz komunikowania i zakaz zbliżania się do bliskich.