Różowy październik

Różowy październik

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

1 października 2019r. odbyło się spotkanie nieformalnej grupy Gołdapskich Amazonek w ramach akcji Różowy Październik.

W ramach spotkania rozmawiano o potrzebie edukacji na temat raka piersi wśród młodych kobiet. Amazonki podkreślały jak ważna jest profilaktyka samych kobiet, która polega na właściwej samokontroli piersi. Samobadanie trwa 10 minut i może uratować życie. Powinno być wykonywane regularnie co miesiąc. Należy ją rozpocząć już w dwudziestym roku życia, albo i wcześniej! Każda zauważona zmiana powinna być niezwłocznie skonsultowana z lekarzem.

Gośćmi na różowym spotykaniu były przedstawicielki Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Zachęcały Amazonki do włączenia się do ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”. Założeniem akcji „Podaruj wiersz” jest budowanie sieci międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Amazonki chętnie wzięły udział w akcji, bo jak same mówią słowo pisane odręcznie zanika, a przecież miło jest otrzymać od bliskiej osoby list.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Wszystkie chętne Panie Gołdapskie Amazonki zapraszają na kolejne październikowe spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Serdecznie zapraszamy nowe Amazonki.

Miejsce spotkań: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, sala nr 17.

Terminy spotkań: 15 oraz 29 październik 2019r. Zaczynamy godz. 15.00