PROGRAM TELEOPIEKI NAD SENIORAMI W GMINIE GOŁDAP – NABÓR

PROGRAM TELEOPIEKI NAD SENIORAMI W GMINIE GOŁDAP – NABÓR

kategoria: Aktualności | 0

24 stycznia br. Burmistrz Gołdapi zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu teleopieki nad seniorami. Gmina Gołdap jest jedną z 20 gmin naszego regionu, które będą realizowały ten pilotażowy program.

Teleopieka to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Osoba, która potrzebuje takiej pomocy, zostaje wyposażona w telefon, specjalny brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS. W razie zagrożenia i po naciśnięciu przycisku, uruchomione zostaje automatycznie połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu. Następnie operator zadecyduje o odpowiednim rodzaju interwencji. Taka forma usług opiekuńczych jest alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, czy domu pomocy społecznej. Jest to również wsparcie dla rodzin osób mieszkających samotnie.

Ruszył już nabór osób, które zostaną objęte teleopieką. Rekrutacją w naszej gminie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Projekt kierowany jest do osób nie w pełni samodzielnych, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, czy stan zdrowia.

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić następujące warunki:

  • zameldowanie w gminie Gołdap;
  • wiek powyżej 60 lat;
  • zamieszkiwanie samotne lub przebywanie w domu samemu przez długi okres czasu;
  • posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
  • numer telefonu nie może być zastrzeżony;
  • wypełnienie dokumentów z danymi niezbędnymi do uruchomienia systemu w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem np.: rodziny, sąsiadów, znajomych, lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych.

Wszystkie osoby zainteresowane programem lub chcące zgłosić osobę wymagającą tego rodzaju opieki, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, tel.:  87 615-04-81, pokój nr 10.

ZADANIE JEST REALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.