Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022- rusza nabór wniosków do programu

kategoria: Aktualności | 0

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  150 000 000,00 zł.

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Gmina Gołdap rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Gołdap w celu złożenia wniosku na środki finansowe z Programu  w ramach Funduszu Solidarnościowego do właściwego wojewody zobowiązana jest uwzględnić w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług asystencji.

W tym celu osoby niepełnosprawne, rodzice dzieci niepełnosprawnych, opiekunowie osób niepełnosprawnych   zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi do dnia 22.10.2021 r. do godz. 08.00 (ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap)  lub telefonicznie pod nr telefonu: 87 615-04-81, 601-522-723, 87 615-50-50.
Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2022 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne  na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty%20osobyniepelnosprawnej-edycja-2022.