Procedura Niebieskie Karty – szkolenie dla kadry pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Gołdapi

Procedura Niebieskie Karty – szkolenie dla kadry pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Gołdapi

22 lutego w Przedszkolu Samorządowym w Gołdapi odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej z przewodniczącym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi – psychologiem Panią Agnieszką Zarzycką.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu definiowania zjawiska przemocy i krzywdzenia dzieci w rodzinie oraz nabycie umiejętności uruchamiania procedury Niebieskie Karty przez pracowników oświaty.

Istotnym zagadnieniem było także omówienie Algorytmu postępowania dla pracowników oświaty – narzędzia do oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka i propozycji ewentualnego reagowania.

przedszkole