Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesnego świata

kategoria: Aktualności | 0

W dniu 26 września 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Pracownicy socjalni wobec wyzwań współczesnego świata”. Otwarcia konferencji dokonał wicewojewoda Pan Jan Maścianica. Z uwagi na bardzo ważne problemy poruszane w konferencji wzięli w niej udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii Włodzimierz Połubiński omówił problem zaburzeń i chorób psychicznych. Podzielił się swoimi doświadczeniami na temat sposobu znalezienia wspólnego języka z osobą nękaną zaburzeniami psychicznymi. Podkreślił, iż w Polsce najczęstszą chorobą psychiczną jest depresja, która coraz częściej nęka osoby w wieku podeszłym.

Następnie głos zabrała Pani Bernadeta Jabłońska z Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, która przedstawiła profilaktykę przemocy seksualnej wobec dzieci. Zwrócono uwagę na fakt, iż jedynie 1 na 10 dzieci daje sygnał o molestowaniu seksualnym, a, co bardzo istotne, aż co 4 dziewczynka i co 5 chłopiec są wykorzystywani seksualnie. Poruszono temat interwencji w przypadkach przemocy wobec dzieci, sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci czy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pani Elżbieta Górecka z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Lider w Morągu zwróciła uwagę na zagrożenia współczesnej cywilizacji a skuteczność działań pomocowych. Podczas dyskusji stwierdzono, iż do wyjątkowych zagrożeń cywilizacyjnych można z całą pewnością zaliczyć szerzące się uzależnienia, np. alkoholizm i narkomanię. Wywołują w człowieku agresję i skłaniają go do stosowania przemocy. Choroba alkoholowa potrafi skutecznie rozbić każdą rodzinę. Prelegentka, zwróciła uwagę na fakt, iż nałóg ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami: osobowościowymi, małżeńskimi, rodzinnymi, środowiskowymi Podobnie dzieje się w przypadku narkomanii, która jest przyczyną konfliktów społecznych, porzucenia szkoły czy pracy, wkroczenia na drogę przestępczą.

Konferencję zakończyło wystąpienie Krzysztofa Kotowskiego ze Stowarzyszenia „Bądź z nami” na temat „Pracownika socjalnego w dobie HIV/AIDS”, który w prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze informacje o HIV i AIDS. Uświadomił co jest faktem a co fikcją, jak postępować w razie zakażenia i jak wygląda pierwsza pomoc. Zwrócił uwagę, iż w Polsce codziennie, aż 2 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu HIV.

Paulina Brol – asystent rodziny